نوشته‌ها

مباحثه علمی ریاضی با حضور جناب آقای وفا میرزایی رتبه 88 کنکورسراسری

مباحثه علمی ریاضی پایه دهم باحضورآقای میرزایی رتبه ۸۸کنکورسراسری۹۸