اخبار آموزشی همه کلاس‌ها

بازدید مدیریت آموزش و پرورش منطقه 1 شمیرانات (جناب آقای دکتر حدادی ) و مسئول مدارس غیردولتی منطقه 1 ( جناب آقای ساکی) از مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه