اولین جلسه نمایندگان علمی ، فرهنگی و ورزشی با مدیریت

یک شب به یادماندنی با حضور اولیای گرامی و نمایندگان دانش آموزان متوسطه 2

جلسات فرهنگی پیرامون خصوصیات پیامبر اکرم ،امام حسن و امام صادق (ع)