وبینار “شمیم رحمت ” طرح توانمند سازی دبیران معارف منطقه یک آموزش پرورش شهر تهران در محل مجتمع آموزشی دین ودانش فرمانیه روزیکشنبه مورخ ٩٩/١٢/١٠ازساعت ٩تا ١١ صبح با شرکت دوستان و همکاران عضو گروه برگزار گردید :

1- آقای دکتر عباسی ( معاونت آموزشی متوسطه منطقه ) “حاضر در جلسه ”
2- آقای دکتر مولایی (کارشناس مسئول آموزش متوسطه منطقه )”حاضر در جلسه ”
3- خانم مدیری (کارشناس گروههای آموزشی منطقه)”حاضر در جلسه ”
4- خانم تقوی (معاون دبیرستان شهید بهشتی )”حاضر در جلسه ”
5- آقای اخگری (مدیرو موسس مجتمع آموزشی دین و دانش)”حاضر در جلسه ”
6- خانم لاکی (مسئول گروه درس دینی متوسطه دوم )”آنلاین”
7- خانم موذنی (مسئول گروه درس دینی متوسطه اول) “آنلاین”
8- حاج آقا کرمی کارشناس مذهبی (عضو گروه )”آنلاین”
9- خانم رنجبران مدیر دبیرستان دخترانه شهید مهدوی «آنلاین”