جلسه آغاز فعالیتهای تابستان با حضور مسئولین آموزشی ، اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز پایه های دهم و یازدهم به ترتیب در روزهای سه شنبه 15 و چهارشنبه 16 تیرماه برگزار گردید.


جلسه دانش آموزان و اولیای محترم پایه دهم با خوش آمد گویی و بیان نکات تربیتی و اخلاقی توسط مدیریت محترم مجتمع جناب آقای اخگری آغاز گردید .

جناب آقای همایونفرد مدیریت محترم مقطع متوسطه دوم ، مقدمات تحصیل دوران متوسطه دوم و ویژگی افراد موفق را بیان کردند و در جلسه پایه یازدهم ایشان به بیان تعریف صحیح هوش و توانایی ذهنی پرداختند.

در ادامه، برنامه آموزشی کلی طول سال تحصیلی ، مشتمل بر معرفی سیستم آموزش هدفمند، انتظارات مجموعه از اولیای محترم و دانش آموزان عزیز در امر آموزش و تربیت صحیح فرزندان، تقویم فعالیتهای آموزشی شامل آزمونهای تستی و تشریحی و همچنین جلسات تحلیل آزمون و …. توسط مهندس سلیمی مشاور تحصیلی پایه های دهم و یازدهم تشریح گردید.

از مهمترین نکات بیان شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1) تقویم آموزشی و طرح درس تابستانی و عنوان دروسی است که در فصل تابستان مورد تدریس قرار خواهد گرفت.
2) نحوه ارزیابی و آزمون از آموخته های تابستان و گروه بندی دانش آموزان بر اساس نتایج آزمون در ابتدای سال تحصیلی

فایل پی دی اف ارائه شده در جلسه:

جلسه دانش آموزان دهم و یازدهم تیرماه 1400

گزارش تصویری :