اردوی نوروزی فروردین ۴۰۱طبق روال هر سال به مدت ده روز در محل دبیرستان برگزار گردید .

در این اردو با هدف ایجاد فرصت و محیط مطالعه بهتر، به دور از رفت و آمد های مرسوم خانوادگی  ،فرصت رفع اشکالات علمی و آموزشی توسط فارغ التحصیلان ممتاز سال گذشته نیز در اختیار عزیزان قرار گرفت . 

حضور در مدرسه از ساعت ۷:۱۵ و صرف صبحانه به همراه مسئولین اردو و دوستان ،کسالت معمول صبحگاهی را برطرف می‌نمود و عزیزان از ساعت ۷:۴۵ بازه مطالعاتی شماره یک را آغاز می‌نمودند.

فعالیتهای ورزشی در ساعات استراحت موجب شادابی و آمادگی بهتر در اجرای ۶ بازه مطالعاتی  میگردید .

برگزاری آزمونهای از پیش طراحی شده محک خوبی برای تشخیص میزان اثر بخشی مطالعات انجام شده بود .

به هر حال امیدواریم ضمن اینکه خاطره بسیار خوبی از دوران با هم بودن بود بجا مانده باشد ،بتوانیم شاهد نتایج مطلوب و ارزشمند عزیزانمان باشیم .