نمایشگاه دستاوردهای علمی مدارس غیرانتفاعی

  • زمان برگزاری: اسفند ۹۷
  • هدف: ارائه توانمندی دانش آموزان در زمینه‌های علمی – کاربردی