میزان رقابت در کنکور سراسری ۹۹ بین ۵ رشته مختلف و میزان قبولی داوطلبان در دانشگاه‌ها

 مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان با مشاور و برنامه ریز تحصیلی افشین مسافری

افشین مسافری مشاوره تحصیلی و کنکور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره میزان رقابت در کنکور سراسری ۹۹ در رشته‌های مختلف، گفت: در گروه علوم انسانی تعداد شرکت کنندگان ۳۵۵ هزار و ۵۸۰ داوطلب و تعداد صندلی خالی در شاخه‌های مختلف این رشته در دانشگاه‌ها ۱۰۳ هزار و ۲۱۸ صندلی است، در حالی که کل ظرفیت پذیرش در رشته علوم انسانی ۳۰۸ هزار و ۱۵۴ نفر است.

او در ادامه بیان کرد: در گروه علوم تجربی تعداد کل شرکت کنندگان ۵۹۴ هزار و ۲۵۹ داوطلب هستند و تعداد صندلی‌های خالی در شاخه‌های مختلف علوم تجربی در دانشگاه‌ها ۴۶۷ هزار و ۲۷۰ صندلی است. کل ظرفیت پذیرش در رشته های تجربی در دانشگاه ها برای ورودی مهر ماه ۱۷۴ هزار و ۹۵۸ نفر خواهد بود.