کسب موفقیت در مسابقات فرهنگی منطقه ۱

اهداف:

  • شناخت و تقویت استعداد دانش‌آموزان
  • تقویت حس اعتماد به نفس دانش‌آموزان

زمان برگزاری:

  • سال تحصیلی ۹۸-۹۷