کلاسهای پایه دهم و یازدهم مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه در فضای مجازی از روز دوشنبه 29 تیرماه 99 شروع شد.