زنگ ورزش پایه دهم

شادی، نشاط،سلامتی و تندرستی
سالن سرپوشیده وچندمنظوره