زنگ ورزش در مدرسه

سلامت هر فردی تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون ژنتیک، محیط‌زیست، خدمات پزشکی، سبک زندگی و… است و در این میان تمرینات بدنی‌ورزشی جایگاه مهمی را دارند تا جایی که کاهش فعالیت بدنی می‌تواند سلامت فرد را تحت تاثیر قرار دهد. ورزش و فعالیت جسمانی نه تنها در ایجاد و حفظ تناسب اندام اثرات سودمندی دارد بلکه در پیشگیری از بیماری‌ها به خصوص بیماری‌های قلبی‌عروقی، فشار خون، دیابت و چاقی و … هم نقش مهمی را ایفا می‌کند. در این میان ورزش ، در دبیرستان دین و دانش از اهمیت بیشتری برخوردار است و با برنامه ریزی های انجام شده سعی در سلامت و بهبود رفتاری دانش آموزان