دبیر خوش نویسی هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای میثم خادمان

دبیر کاروفناوری هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای گل محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: خوشنویسی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

رزومه و افتخارات:

عضو انجمن خوشنویسان ایران – تدریس خوش نویسی در مدارس تهران

دریافت مدارکممتاز انجمن خوسنویسان

کتابت قرآن کریم بیش از چند نسخه (آستان قدس رضوی – کتابخانه مجلس شورای اسلامی و . . . )

کتابت دیوان اشعار پروین اعتصامی – کتابت دیوان حافظ (چاپ نشر علی) – کتابت رباعیات بابا طاهر (نشر پیام کتاب)

برگزیده سیزدهمین و پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم – برگزیده جشنواره امام رضا(ع) – کسب رتبه اول و سوم در مسابقات خوس نویسی و

حضور در نمایشگاهها و جشنواره های فجر، رضوی، خطبه غدیر، کاتبان وحی، دوسالانه خوشنویسی قزوین و …