دبیر زبان انگلیسی دهم و یازدهم و دوازدهم

جناب آقای حسین میسمی زاده

دبیر زبان انگلیسی پایه هفتم، هشتم و نهم

آقای پیمان حاج زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: زبانشناسي

1- مدرس دانشگاه       2- 18 سال سابقه تدريس در مجتمع آموزشي ادب ،جهان آرا ، صديقين ،رستگاران ،گاما

3- هشتمين سال همکاري با مجتمع آموزشي دين و دانش فرمانیه

تألیفات:

خط فکري – کتاب تست دوازدهم، يازدهم و دهم – انتشارات دريافت

مجموعه کتابهاي طعم دار – واژگان – انتشارات انديشه فايق

سابقه کار در مدارس:

جهان آرا – ادب – رستگاران – صدیقین – گاما

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

سابقه کار در مدارس:

مصباح – جهان آرا – انصار القائم (عج) – صالح – تین – سپهر معرفت – احسان

دبیر زبان انگلیسی

آقای ابوالفضل بهاری

مدیریت متوسطه دوره دوم دبیرستان

جناب آقای بابک همایون فرد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان انگلیسی

رزومه:

مسلط به متون زبان عربی

مدرس زبان اسپانیایی

سابقه کار در مدارس:

دبیرستان علوی (متوسطه اول) دبیرستان علوی (متوسطه دوم) دبیرستان حامد (متوسطه اول)

مدیر دپارتمان زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

رزومه:

لیسانس زبان انگلیسی و فرانسه دانشگاه خوارزمی

تدریس زبان انگلیسی در مناطق 15، 12 و 1
مدیریت متوسطه دوره اول و دوم دبیرستان غیردولتی فجر دانش م 12 تهران

مشاور تحصیلی دبیرستان شهید مدرس منطقه 12 و دبیرستان رشد کسب رتبه یک رشته ریاضی

تألیفات:

کتب آشنایی با رشته های دانشگاهی گروههای آموزشی ریاضی، تجربی، انسانی و هنر

دبیر دبیرستان‌های:

رشد و دین و دانش فرمانیه (منطقه 1) – نمونه امام خمینی (ره) (منطقه 15) – شهید مدرس (شاهد) (منطقه 12) – فجر دانش (منطقه 2)