جلسه توزیع کارنامه نوبت دوم و تقدیر از نفرات برتر علمی و فرهنگی دانش آموزان پایه دهم روز چهارشنبه چهارم تیرماه 1399 در سالن اجتماعات دبیرستان دین و دانش فرمانیه با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی برگزار گردید.