نشست و گفتمان آموزشی با جوانان فعال و هدفمند پایه یازدهم

اردوی گروه جهادی دانش آموزان مجتمع آموزشی دین و دانش

لیست نمایندگان کلاسی در حوزه های فرهنگی، ورزشی، علمی و انضباطی

لیست نمایندگان کلاسی دبیرستان دین و دانش

دانلود فایل pdf