نشست صمیمانه و هم اندیشی با جوانان عزیز پایه دوازدهم

📌یادآوری آزمون های هفتگی پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی

برنامه فعالیت مطالعاتی عصرانه پایه دوازدهم رشته تجربی

برنامه فعالیت مطالعاتی عصرانه پایه دوازدهم رشته ریاضی