آسیب شناسی فناوری های نوین
اعتیاد به شبکه های اجتماعی در نوجوانان و جوانان

شبکه های اجتماعی که بعضی از آن ها بیش از یک میلیارد نفر عضو دارند همان قدر در زندگی تک تک ما تاثیر گذار و غیر قابل انکارند که  اینترنت و تلویزیون هستند. هرچند که مدت زمان زیادی از شکل گیری این شبکه های ارتباطی در جهان و متعاقب آن، حضور و نفوذش در جامعه ما نمی گذارد، اما تاثیر بسزایی غیر قابل چشم پوشی است.

شبکه های اجتماعی موبایل به سرعت تبدیل به نوعی اعتیاد میان بسیاری از نوجوانان و جوانان شده و برخی از آسیب های اجتماعی را تشدید کرده است. بسیاری از پیامدهای حضوری دائمی این شبکه ها در زندگی افراد در زندگی روزمره خود شود.

ایجاد اختلال در روابط خانوادگی
در صورتی که استفاده از شبکه های اجتماعی فضای مجازی آگاهانه نباشد، تعهدات آن می تواند به مراتب بسیار پررنگ تر از فرصت های آن باشد، چرا که وقتی فرد دچار اعتیاد به حضور در این شبکه ها می شود و زمان زیادی از شبانه روز خود را در این فضا می  گذارند، به تبع آن حضور خانوادگی و اجتماعی فرد دچار اختلال شده و جاذبه دنیای مجازی بر دنیای واقعی اش غلبه می کند.

جذابیت این ابزار قدرتمند توانسته قشر نوجوان و جوان کنجکاو و مشتاق این مرز و بوم را به خود جلب کند، آن چنان که با همه محدودیت ها و منع ها نمی توان به تاثیر گذاری و جاذبه اش بین این قشر و اشتیاق شان به عضویت در آن ها با دیده نفی و تردید نگاه کرد.

ایجاد روابط ناسالم اخلاقی
یکی از عوارض و آثار منفی این نوع شبکه ها روابط نامناسب اخلاقی بین کاربران است. معمولاً شبکه های اجتماعی ابزارها و  امکاناتی را در اختیار کاربران خود قرار می دهند که تصاویر، ویدئو ها و اطلاعات خصوصی خود را صفحه شخصی خود قرار دهند. در حال حاضر شاهد تنوع و گسترش شبکه های اجتماعی و به خصوص نرم افزارهای تلفن همراه هستیم که این امر در کنار امکاناتی که در اختیار کاربران فضای مجازی قرار می گیرد، متاسفانه موجب سوءاستفاده برخی از بزهکاران از این فضا برای ترویج بی بند و باری شده است.

 جایی برای یادگرفتن
شبکه های اجتماعی برای گفت و گو با کارشناسان در رشته های خاص به منظور کسب اطلاعات وسیله مناسبی هستند. حتی می توان بازی های آموزشی را با افراد دیگر در سراسر دنیا به کمک شبکه های اجتماعی انجام داد. اگر  خوب نگاه کنید این شبکه ها می تواند برای یادگیری در مورد فرهنگ ها، اماکن و زبان ها مفید باشد ضمن آنکه کمک می کند نوجوان در جریان اخبار روز دنیا قرار بگیرد بنابراین با نظارت بر شبکه های اجتماعی می توان از منافع آن ها نیز بهره مند شد چنان که همین شبکه ها می تواند به ارتقای سطح یادگیری و آموزش کودکان به نحو احسن کمک کند و شکل ارتباطات آن ها را جهانی کند.

نویسنده: امید زاهدی
منبع: کتاب کودک و خانواده