پیام تصویری مدیریت محترم مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه (بمناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم)