بازدید مدیریت آموزش و پرورش منطقه 1 شمیرانات (جناب آقای دکتر حدادی ) و مسئول مدارس غیردولتی منطقه 1 ( جناب آقای ساکی) از مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

برگزاری وبینار”شمیم رحمت”بصورت حضوری و آنلاین (طرح توانمند سازی دبیران دینی و قرآن منطقه1) اعضای محترم آموزش وپرورش منطقه 1شمیرانات