میزان رقابت در کنکور سراسری ۹۹ بین ۵ رشته مختلف و میزان قبولی داوطلبان در دانشگاه‌ها