برگزاری همایش های علمی ریاضات خلاقانه

ارائه مقالات رياضيات سودوكو ( محمد عرفان سليما )   و بازي جور ( رامتين ايزدياري) در كلاس رياضيات خلاقانه

ادامه مطلب