📌یادآوری آزمون های هفتگی پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی
( تمامی سرفصل ها مطابق با آزمون گزینه دو ۱۰ آبان ماه می باشد .)