مدیریت مجتمع آموزشی

جناب آقای غلامرضا اخگری

دبیر قرآن

جناب آقای رمضانی

مدیر دپارتمان قرآن و معارف

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: الهیات دانشگاه تهران

رزومه:

25 سال سابقه مدیریت

مشاور خانواده راهنمایی شاهد منطقه 1

دبیر دبیرستان‌های:

شهید مطهری، صدر، نراقی، دانشگاه آزاد منطقه 1

معاونت فرهنگی آموزش و پرورش منطقه 1 و دبیرستان شهید مطهری (ره)

معاونت آموزشی آموزش و پرورش منطقه 1

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: علوم قرآنی و حدیث

تألیف ها : 

  • کتاب هوش مالی (کودکان و نوجوانان)
  • صبح جادویی (کودکان و نوجوانان )
  • قرآن به روش قصه
سابقه کار در مدارس:

دارالقرآن ریحانه النبی(س)  منطقه 1 –  دارالقرآن الزهرا (س) منطقه 4 – امام هادی (ع)

دبیر پیام های آسمانی پایه هفتم ، هشتم و نهم

آقای علیرضا فردوسی زاده

دبیر

آقای حسین امینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت

رزومه:

20 سال تدریس و معاونت پرورشی

سابقه کار در مدارس:

جهان آرا، صالحین و دین و دانش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت اداری + حوزوی

رزومه:

دارای مدرک تخصصی مربیگری تربیتی

دارای مدرک مربیگری فوتسال

عضو هیئت مرکزی “در جوار نور” – عضو هیئت مرکزی گروه فرهنگی متقین

سابقه کار در مدارس:

متوسطه دوره اول: امام هادی (ع) – امام جواد (ع) – رسالت

دبستان مؤتلفه (پردیس) – دبستان سبحان