مدیریت متوسطه دوره دوم دبیرستان دین و دانش فرمانیه
جناب آقای بابک همایونفرد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

رزومه:

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

لیسانس زبان انگلیسی و فرانسه دانشگاه خوارزمی

کارشناس آموزشی رادیو فرهنگ

مدیریت متوسطه دوره اول و دوم دبیرستان غیردولتی فجر دانش منطقه 2 تهران

سرگروه زبان انگلیسی و طراح سؤالات امتحان نهایی

معلم نمونه در سطح منطقه و استان

مدرس زبان در مناطق 1- 12-15

مشاور کنکور و برنامه ریزی تحصیلی

تألیفات:

کتب آشنایی با رشته های دانشگاهی گروههای آموزشی ریاضی، تجربی، انسانی و هنر

دبیر دبیرستان‌های:

رشد و دین و دانش فرمانیه (منطقه 1) – فجر دانش (منطقه 2) – شهید مدرس (شاهد) (منطقه 12) – نمونه امام خمینی (ره) (منطقه 15)

مشاور تحصیلی پایه دوازدهم
جناب آقای علیرضا رضایی نیا

مدرک تحصیلی: کارشناسی – کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مکانیک سیالات – مکانیک تبدیل انرژی

رزومه:

مشاور تحصیلی و دبیر کانون فرهنگی آموزش(قلم چی)

دستیار مسئول پایه

معلم راهنما

دبیر دروس فیزیک . شیمی . تربیت بدنی . سلامت و بهداشت

تسلط به ICDL – انجام پروژه های مختلف با نرم افزارهای fluid flow . carrier . autocad . Matlab و …

گذراندن کارگاه های تئوری های انگیزشی در کلاس درس – مدیریت استرس – انگیزش درونی – یادگییر تعاملی

مقام مسابقات فوتبال استانی و کشوری در مدرسه و دانشگاه

پرورش دانش آموزانی با بیش از 25 رتبه دو رقمی و بیش از 300 رتبه 3 رقمی

فعالیت در مدارس:

دین و دانش فرمانیه (منطقه 1) – مفید (یادگار امام) – مدرس

مسئول IT مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه
سید فرشاد مرتضوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات (it)

رزومه:
سابقه کار در مدارس:

دبیرستان نیک انجام منطقه 12  – جهان آرا منطقه 1  – فیض منطقه 4  – بنیان منطقه 4  – دین و دانش فرمانیه منطقه 1

مسئول انتشارات مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه
جناب آقای اسماعیل اخگری

مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی کامپیوتر

رشته تحصیلی: نرم افزار

رزومه:

انتشارات مجتمع آموزشی دین و دانش

سابقه کار در مدارس:

مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

مسئول امورمالی مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه
جناب آقای عباس علی اسماعیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس

رشته تحصیلی: امور مالی – اداری

رزومه:

کارشناس امور مالی موسسه فرهنگی آموزشی شهید محلاتی
کارشناس امور مالی منطقه 8 تهران

سابقه کار در مدارس:

مدارس متوسطه مهر نامی – فروغ دین – فاطمیه – شهید حشمتی – جنٌت – مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه