برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب 23 روز با غدیر به مناسبت عید بزرگ غدیر خم ویژه دانش آموزان پایه نهم و دهم

عزیزان دانش آموز پاسخ سؤالات تستی این مسابقه را تا روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه 99  به شماره 09109253283 ارسال نمایند.