کسب مقام قهرمانی هندبال در مسابقات ورزشی منطقه ۱

راهیابی به مسابقات استانی

زمان برگزاری:

  • سال تحصیلی ۹۷-۹۸