به نام خدا

مجتمع آموزشی دین ودانش فرمانیه

به حول و قوه الهی و در پاسخ به نیاز و درخواست اولیای محترم اقدام به تاسیس مرکز مشاوره و روانشناسی نموده است.

رویکرد تخصصی در مواجهه با مشکلات و خواسته های عزیزانمان میتواند در نوع برخورد و تصمیم گیری نقش موثرو مفیدی ایفا نماید

مسئول متخصص این مرکز با تجربه بسیار خوب در زمینه راهنمایی و مشاوره و از کارشناسان آموزش و پرورش شهر تهران میباشند میتواند در زمینه های:

1.مشکلات یادگیری

2.خانواده و فرزند پروری

3.مسائل نوجوانان و جوانان

4.تصمیم گیری و انتخاب

5.مهارت های زندگی

در خدمت خانوادها محترم  مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه باشد

روزهای حضور: پنجشنبه ها

زمان حضور از: ساعت 8 صبح الی 12

تلفن هماهنگی برای ملاقات 26131360-22297001