مدیریت متوسطه دوره دوم دبیرستان دین و دانش فرمانیه

جناب آقای بابک همایونفرد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

رزومه:

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

لیسانس زبان انگلیسی و فرانسه دانشگاه خوارزمی

کارشناس آموزشی رادیو فرهنگ

مدیریت متوسطه دوره اول و دوم دبیرستان غیردولتی فجر دانش منطقه 2 تهران

سرگروه زبان انگلیسی و طراح سؤالات امتحان نهایی

معلم نمونه در سطح منطقه و استان

مدرس زبان در مناطق 1- 12-15

مشاور کنکور و برنامه ریزی تحصیلی

تألیفات:

کتب آشنایی با رشته های دانشگاهی گروههای آموزشی ریاضی، تجربی، انسانی و هنر

دبیر دبیرستان‌های:

رشد و دین و دانش فرمانیه (منطقه 1) – فجر دانش (منطقه 2) – شهید مدرس (شاهد) (منطقه 12) – نمونه امام خمینی (ره) (منطقه 15)