دبیر تاریخ، جغرافیا، هویت اجتماعی، تفکر و سواد رسانه‌ای، کارآفرینی و تولید و زمین شناسی

جناب آقای کامران پیروزان مهر

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی تاریخ اسلام

رشته تحصیلی: تاریخ

تألیفات:

١- کتاب بانك تاريخ اسلام صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در همكاري با مركز پژوهشهاي صدا و سيما

٢- نحوه گسترش اسلام در خراسان

٣- مقاله : علماي شيعي و تأثيرشان بر گسترش اسلام در منطقه ( به زبان عربي)

٤- جزوات عربي دهم، يازدهم متوسطه

سابقه کار در مدارس:

دین و دانش فرمانیه – سلام یاسین قیطریه – سهیل کاشانک – دانشگاه آزاد شهر پردیس – سروش