دبیر تاریخ، جغرافیا، هویت اجتماعی، تفکر و سواد رسانه‌ای، کارآفرینی و تولید و زمین شناسی

جناب آقای کامران پیروزان مهر

دبیر اجتماعی هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای پارسایی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی تاریخ اسلام

رشته تحصیلی: تاریخ

تألیفات:

١- کتاب بانك تاريخ اسلام صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در همكاري با مركز پژوهشهاي صدا و سيما

٢- نحوه گسترش اسلام در خراسان

٣- مقاله : علماي شيعي و تأثيرشان بر گسترش اسلام در منطقه ( به زبان عربي)

٤- جزوات عربي دهم، يازدهم متوسطه

سابقه کار در مدارس:

دین و دانش فرمانیه – سلام یاسین قیطریه – سهیل کاشانک – دانشگاه آزاد شهر پردیس – سروش

معاونت هماهنگی مجتمع آموزشی

جناب آقای عبدالرضا بهبودی

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم 

رشته تحصیلی: عمران

رزومه:
  • مدیر مدرسه همای دین و دانش متوسطه 1 و 2 و پیش دانشگاهی
  • معاون آموزشی مدرسه دین و دانش متوسطه 1 و 2
  • معاون پرورشی مدرسه شهید بهشتی متوسطه دوم
  • معاون پرورشی مدرسه عسجدی متوسطه دوره اول
سابقه کار در مدارس:

همای دین و دانش – عسجدی – شهید بهشتی – دین و دانش فرمانیه