سیاست گذاری و نظارت و ارزشیابی فعالیت های آموزشی-پرورشی در مجتمع

برگزاری جلسات منظم شورای سیاست‌گذاری

سیاست‌گذاری کلان در مجتمع دین و دانش فرمانیه توسط تیمی ۷ نفره متشکل از همکاران با تجربه و صاحب نظر که سالیان سال در امر آموزش و تربیت فرزندان این مرز و بوم گام برداشته‌اند انجام می‌پذیرد.

وظیفه این شورا، سیاست‌گذاری، ارزش یابی و نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در مجتمع می‌باشد.