دبیر کار و فناوری هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای علی مهاجر سلطانی

دبیر هنر هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای سید طاها میرمحمدصادقی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی 

رزومه:
 • مدیر عامل موسسه هنر اندیشه و ارتباط
 • دبیر کار و فن آوری مدارس برتر
 • مشاور علمی و پژوهشی سرای دانش آموزان آسمان
 • طراح آموزشی درس کار و فن آوری – دبیر پژوهش مکاترونیک
 • مشاور مالی و تبلیغاتی شرکت استپ – اخوان فرید – پوشش دار – داروپخش و…
تالیفات:
 • کتاب کمک راهنمای آموزش پژوهشی مکاترونیک (موسه هنر اندیشه و ارتباط)
 • کتاب راهنمای کار و فن آوری (موسسه هنر اندیشه و ارتباط)

سابقه کار در مدارس:

دبیرستان حلی دوره اول و دوم (مناطق 1 ، 5 ، 13) – سروش (منطقه 3) – امام صادق(منطقه 5)

مدرک تحصیلی: دیپلم 

رشته تحصیلی: ریاضی

رزومه:
 • 21 سال سابقه آموزشی در مدارس
 • 7 سال آموزش هنرجویان حرفه ای در گالری شخصی
سابقه کار در مدارس:

پیام (منطقه 1) – معلم (منطقه 2) – نیکان (منطقه 3) – صلحا (منطقه 3) – سبحان (منطقه 3) –  ادب (منطقه 4) – پیشتازان کامپیوتر ایران(منطقه 4) – رضائیان  (منطقه 4)

معاونت هماهنگی مجتمع آموزشی

جناب آقای عبدالرضا بهبودی

مدیر دپارتمان هنر و مهرات ها

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم 

رشته تحصیلی: عمران

رزومه:
 • مدیر مدرسه همای دین و دانش متوسطه 1 و 2 و پیش دانشگاهی
 • معاون آموزشی مدرسه دین و دانش متوسطه 1 و 2
 • معاون پرورشی مدرسه شهید بهشتی متوسطه دوم
 • معاون پرورشی مدرسه عسجدی متوسطه دوره اول
سابقه کار در مدارس:

همای دین و دانش – عسجدی – شهید بهشتی – دین و دانش فرمانیه