مدیریت مجتمع آموزشی

جناب آقای غلامرضا اخگری

دبیر پیام های آسمانی پایه هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای علیرضا فردوسی زاده

مدیر دپارتمان معارف

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: الهیات دانشگاه تهران

رزومه:

25 سال سابقه مدیریت

معاونت فرهنگی آموزش و پرورش م 1 و دبیرستان شهید مطهری

معاونت آموزشی آموزش و پرورش م 1

مشاور خانواده راهنمایی شاهد م 1

دبیر دبیرستان‌های:

شهید مطهری، صدر، نراقی، دانشگاه آزاد م 1

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت

رزومه:

20 سال تدریس و معاونت پرورشی

سابقه کار در مدارس:

جهان آرا، صالحین و دین و دانش

دبیر دینی پایه دهم و یازدهم

جناب آقای احسان خامه چی

دبیر دینی پایه دوازدهم

جناب آقای جعفر رنجبرزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

رزومه:

ویراستار علمی کتاب دین و زندگی جامع کنکور جلد اول انتشارات گاج چاپ 97

سابقه تدریس :
حلی1، نمونه دولتی دانشمند، دکتر حسابی، فجر دانش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

رزومه:

۲۰ سال سابقه تدریس و تالیف

اولین مولف دینی میکرو گاج
اولین مولف دینی حامع خیلی سبز
مولف کتابهای دینی علوی و رزمندگان
مدرس دینی در سایت آلاء
طراح تست در قلم چی گاج مرآت سنجش واله و …
مدیر دپارتمان دینی بام تست
طراح تست در منتا و لرنیتو

سابقه تدریس :

هاتف – نخبگان – علامه حلی 3 – علامه حلی 5 – علامه حلی 7 -فراست – تقوا – پیوند

تیزهوشان زاهدان – سروش اندیشه مشهد – کنکور سلام آستارا – دبیرستان دانشگاه چابهار