دبیر دین و زندگی دهم، یازدهم و دوازدهم

جناب آقای محمدعلی سپیدزاد

دبیر پیام های آسمانی پایه هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای علیرضا فردوسی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

فارغ التحصیل الکترونیک هواپیمایی از CATC (Civil Aviation Technology College)

دبیر حساب دیفرانسیل و انتگرال، ریاضیات عمومی و ریاضیات – مسئول المپیاد و کمک مشاور
مسئول پایه هاي دهم و یازدهم – مسئول المپیاد و دبیر عربی و دین و زندگی

تألیفات:

تألیف کتاب کمک درسی عربی + پرسش هاي مکمل انتشارات پویش اندیشه خوارزمی

سابقه کار در مدارس:

تلاش، سلام (تجریش، یاسین)، مصباح، علامه حلی، علامه بحرالعلوم، باقرالعلوم (رشته علوم انسانی) و ….

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت

رزومه:

20 سال تدریس و معاونت پرورشی

سابقه کار در مدارس:

جهان آرا، صالحین و دین و دانش

مدیریت مجتمع آموزشی

جناب آقای غلامرضا اخگری

مدیر دپارتمان معارف

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: الهیات دانشگاه تهران

رزومه:

25 سال سابقه مدیریت

معاونت فرهنگی آموزش و پرورش م 1 و دبیرستان شهید مطهری

معاونت آموزشی آموزش و پرورش م 1

مشاور خانواده راهنمایی شاهد م 1

دبیر دبیرستان‌های:

شهید مطهری، صدر، نراقی، دانشگاه آزاد م 1