مدیر دبیرستان متوسطه دوره اول

جناب آقای محمد ابراهیم گودرزی

مدیر دپارتمان عربی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

رزومه:

دبیر و مسئول برگزاری انجمن ادبی

مدیر مدارس جهان آرا، صالحین و دین و دانش

دبیر هنرستان شریف واقفی و دبیرستان امام خمینی (ره)

دبیر مدارس:

جهان آرا، صالحین، توحید، امام حسین (ع)، مطهری و دین و دانش

دبیر عربی پایه دوازدهم

جناب آقای سید محمد میرباقری

دبیر عربی پایه دهم و یازدهم

جناب آقای ابوالفضل ابوالحسنی

مدرک تحصیلی: کارشناسی – حوزوی

رشته تحصیلی: زبان عربی – حوزه آقای مجتهدی

رزومه:
26 سال تدریس و مشاور تحصیلی دبیرستان

مترجم جلسات و متون نهادهای دولتی

تالیف کتاب کمک آموزشی سال اول و دوم دبیرستان نظام قدیم و جزوات سال سوم دبیرستان

سابقه کار در مدارس:

خاتم – پیوند (منطقه1) – روزبه (منطقه3)