دبیر زیست شناسی دوازدهم تجربی

جناب آقای امیرحسین شهریاری

دبیر زیست شناسی دهم و یازدهم

جناب آقای سیدسهند میرطاهری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری 

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی

رزومه:

۱۵ سال تدریس در مدارس تهران و شهرستان

عضو انجمن بیوشیمی ایران

عضو انجمن باکتری لوژی ایران‌

سابقه کار در مدارس:

فرزانگان – سلام – دکتر حسابی – پردیس – ابرار نو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زیست شناسی

رزومه:

طراح آزمون‌های آزمایشی – مؤلف و ویراستار بیش از 6 کتاب زیست شناسی نظام جدید – مدیر دپارتمان زیست شناسی لرنیتو

تألیفات:

مؤلف کتاب زیست شناسی تست جامع پایه انتشارات علوی – مؤلف کتاب تست یازدهم انتشارات علوی – مؤلف کتاب درسنامه سریع زیست شناسی دهم انتشارات علوی – مؤلف و طراح تست بانک سوال لرنیتو

سابقه کار در مدارس:

مجتمع آموزشی عماد – سبحان – واله – نام آور

دبیر علوم پایه نهم

جناب آقای عبدالرضا کیهانی

مدیر دپارتمان زیست شناسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: منابع طبیعی

رزومه:

31 سال سابقه مدیریت و تدریس در مقاطع ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم

تدریس درس علوم در پایه ابتدایی و متوسطه دوره اول و شیمی و زیست شناسی در متوسطه دوره دوم

سابقه کار در مدارس:

جهان آرا – سبحان – نبی اکرم (ص) – صلحا – پیام غدیر – شهدای مؤتلفه اسلامی