دبیر فارسی و نگارش دوازدهم

جناب آقای اسماعیل مؤید ناصری

دبیر فارسی و نگارش دهم و یازدهم

جناب آقای حسین آدمیت

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

تألیفات:

همکاری تألیف با قلمچی، مهر و ماه، ‌پیک نخبگان، ساکو و…

سابقه کار در مدارس و آموزشگاه‌های:

علوم – بعثت – امام هادی (ع) – خیام – واله – البرز – رهیار – شهدای کارگر و …

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

انتخاب معلم پژوهندة برتر در سال 84-1383

تألیفات:

مقالات پژوهشی متنوعی پیرامون مسایل تربیتی و  رفتار شناسی: « کمرویی و تمرکز زدایی» ، « ایجاد حس خوب در تدریس »، «  تدریس در کلاس درس با مدل کیفیت بخشی »، « خود واقعی»

زمینة آموزشی:  کتاب های آموزشی تحت عنوان آموزش ادبیات هفتم / آموزش  ادبیات نهم / آموزش ادبیات سال اول /  آموزش ادبیات سال دوم/ آموزش ادبیات سال سوم / پیش دانشگاهی /  آموزش ادبیات دهم  و یازدهم

سابقه کار در مدارس:

رشد – فیض – سروش – صالحین – علوی

دبیر املاء هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای محمد ابراهیم گودرزی

دبیر انشاء هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای مقیمی

مدیر دپارتمان ادبیات

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

رزومه:

دبیر و مسئول برگزاری انجمن ادبی

مدیر مدارس جهان آرا، صالحین و دین و دانش

دبیر هنرستان شریف واقفی و دبیرستان امام خمینی (ره)

سابقه کار در مدارس:

جهان آرا، صالحین، توحید، امام حسین (ع)، مطهری و دین و دانش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

رزومه:

دبیررسمی آموزش وپرورش

دارای ٢٩سابقه تدریس در آموزش و پرورش

لیسانس ادبیات ازدانشگاه تهران

دارای رتبه ٤ ادبیات درکنکورسال ٧٤ در دانشگاه تهران ورتبه کل ٣٣

دارای مقالات برگزیده و منتخب درسطح استان تهران و شهرتهران در زمینه کتابهای درسی

سابقه کار در مدارس:

سابقه تدریس درمدارس متعدد غیرانتفاعی و مدارس نمونه دولتی متوسطه دوره دوم

دبیر ادبیات هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای محمدحسین ثریا مقدم

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی

رشته تحصیلی: حقوق (دانشجو)

رزومه:

مدرس فارسی و انشای متوسطه دوره اول

کمک مشاور پایه های 9 و 10

سابقه کار در مدارس:

سبحان – صالحین امام رضا (ع) – دین و دانش فرمانیه