جناب آقای محمد ابراهیم گودرزی

مدیر دپارتمان ادبیات

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

رزومه:

دبیر و مسئول برگزاری انجمن ادبی

مدیر مدارس جهان آرا، صالحین و دین و دانش

دبیر هنرستان شریف واقفی و دبیرستان امام خمینی (ره)

سابقه کار در مدارس:

جهان آرا، صالحین، توحید، امام حسین (ع)، مطهری و دین و دانش

دبیر ادبیات پایه یازدهم و دوازدهم

جناب آقای اسماعیل مؤید ناصری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه شهیدبهشتی)

تألیفات:

همکاری تألیف با قلمچی، مهر و ماه، ‌پیک نخبگان، ساکو و…

سابقه کار در مدارس و آموزشگاه‌های:

علوم – بعثت – امام هادی (ع) – خیام – واله – البرز – رهیار – شهدای کارگر – خشت و …

دبیر ادبیات پایه دهم

جناب آقای مصطفی احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:فارغ التحصیل کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران

تألیفات:

دستیار تالیف کتاب خط ویژه و تاریخ جغرافیا انتشارات گاج

سابقه کار در مدارس و آموزشگاه‌های:

رتبه ۱۱۸ کنکور سراسری سال ۱۳۹۵
رتبه ۹ کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹

۱: دبیرستان حنان دبیر پایه دهم
۲: دبیرستان امیر دبیر پایه نهم
۳:دبیرستان سبحان پایه نهم و دهم
۴:دبیرستان امام صادق کمک مشاور پایه دوازدهم
۵: دبیرستان دانش وحید قیطریه
پایه دهم و یازدهم

دبیر ادبیات هفتم ، هشتم و نهم

جناب آقای محمدحسین ثریا مقدم

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی

رشته تحصیلی: حقوق (دانشجو)

رزومه:

مدرس فارسی و انشای متوسطه دوره اول

کمک مشاور پایه های 9 و 10

سابقه کار در مدارس:

سبحان – صالحین امام رضا (ع) – دین و دانش فرمانیه