🔔📃 خودباوری چیست و راه‌‏های تقویت آن کدامند؟

✍️ بررسی و بهبود خودباوری شامل دو جنبه است؛ یکی جنبه درمان آسیب‌‏های به جا مانده از دوران کودکی، که منجر به احساس نامطلوب از خود می‌‏شود و دیگری، حذف بدبینی نسبت به خود و جنبه دیگر سازندگی نقاط قوت، مثبت و آموختن راههایی که منجر به تقویت حس شایستگی و ارزشمندی می‌‏شود.

☑️ برای تقویت خودباوری درخود، توجه به نکات زیر مفید است :

🔻خودباوری یاد گرفتنی است.

ممکن است ضعف خودباوری در حال حاضر شما ناشی از اتفاقاتی باشد که در زمان کودکی و نوجوانی رخ داده‌‏اند. اما در هر سنی که باشید می‌‏توانید رشد کنید وراههای جدیدی برای شناخت خود پیدا کنید. هر چه بیشتر یاد بگیرید، بدانید و درک کنید، خودباوری در شما بیشتر تقویت می‌‏شود. شاید بتوان گفت که شرط اساسی خودباوری، شناخت خود است.

🔻نقاط قوت خود را تشخیص دهید و بر آنها تمرکز کنید.

فکرهای محدود کننده‌‏ای را که در طول زندگی در مورد خودتان در ذهنتان بوجود آمده را دور بریزید. اگر به جای تمرکز بر داشته‌‏ها و توانایی‌‏های‌‏تان، بر کمبود‌‏ها و مشکلات‌‏تان تمرکز کنید، فرصت خودباوری را از دست می‌‏دهید.

🔻باورهای منفی در مورد خودتان را شناسایی و به چالش بکشید.

به صداهای منفی در ذهنتان که شما را دچار تردید می‌‏کنند، توجهی نکنید. بهتر است که هر باور منفی که در مورد خودتان دارید را به یک نکته مثبت تبدیل کنید.

🔻کارتان را جدی بگیرید.

برای مثال به کوچکترین کاری که انجام می‌‏دهید اهمیت بدهید. افرادی که در ذهنشان اینگونه می‌‏اندیشند که کارهایی که انجام می‌‏دهند، چندان مهم و با ارزش نیست این حس را بوجود می‌‏آورند که خودشان، شخصیتشان و کاری که انجام می‌‏دهند، اهمیتی ندارد.

🔻به استقبال مسائل چالش برانگیز بروید.

اگر به دلیل پایین بودن خودباوری از قرارگرفتن در موقعیتهای اجتماعی دوری می‌‏کنید و یا از امتحان کردن چیزهای جدید اجتناب می‌‏کنید، ممکن است این دوری گزینی در کوتاه مدت به شما احساس امنیت بیشتری بدهد، اما در دراز مدت به ضررتان تمام می‌‏شود. زیرا اجتناب از چالشها و موقعیتهای دشوار، ترس‌‏ها و تردید‌‏های نهان شما را تقویت می‌‏کند.