جلسه هماهنگی فعالیت های آموزشی دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه با حضور مدیریت مجتمع، مشاوران و دبیران برگزار شد.

دانلود عکس جلسه