جلسه دانش افزایی

  با توجه به سرعت علم و تکنولوژی و مشکلات جدیدی که پیش روی جوانان قرار میگیرد برگزاری کلاسهای تخصصی و جلسات هدفمند با استقاده ار کارشناسان و صاحب نظران در عرصه های علمی و روانشناسی از ضروریات عصر حاضر و از ملزومات تعلیم و تربیت می یاشد