بزرگداشت عید غدیرخم در مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

به مناسبت عید غدیر خم عیدالله الاکبر

غدیر در كلام حضرت زهرا علیها سلام:
خدا را شاهد میگیرم كه شنیدم رسول خدا صلى‏ الله ‏علیه‏ و ‏آله‏ فرمود: على بهترین كسى است كه او را جانشین خود در میان شما قرار میدهم. على امام و خلیفه بعد از من است، و دو فرزندم و نه تن از فرزندان حسین پیشوایان و امامانى پاك و نیك هستند. اگر از آنها اطاعت كنید، شما را هدایت خواهند نمود، و اگر مخالفت ورزید، تا روز قیامت بلاى تفرقه و اختلاف در میان شما حاكم خواهد شد.

واقعه غدير يا اكمال دين
بنا به نقل احمد بن حنبل در مسند او، پيامبر (ص ) اين جمله را چهار بار تكرار كرد. پروردگارا، دوست بدار كسى را كه على را دوست بدارد و دشمن بدار كسى را كه على را دشمن بدارد. خدايا، ياران على را يارى كن و دشمنان او را خوار و ذيل گردان . پروردگارا، على را محور حق قرار ده .

اعمال مستحبی عید غدیر خم
1. روزه گرفتن: روزه گرفتن در این روز بسیار پرفضیلت شمرده …
2. غسل: غسل کردن در این روز به نیت غسل روز عید غدیر خم، فضیلت …
3. احسان و اطعام و نیکی کردن به مؤمنان: از دیگر اعمال بسیار با فضیلت …
4. صله رحم و دید و بازدید: در میان ایرانیان رسم است که در این روز به دیدار سادات مکرم …