DinoDanesh.ir

مجتمع آموزشی دین و دانش

کلیپ های مدرسه

گروه جهادی جواد الائمه

گروه جهادی #جواد_الائمه (علیه السلام)
دبیرستان #دینودانش فرمانیه تهران
زمان؛ 2تا8 شهریور ماه 1398
مکان؛ استان زنجان.بخش خدابنده.روستای رحمت آباد
کمک به ساخت و تجهیز مدرسه و محرومیت زدایی

کمک های نقدی خود را به شماره کارت زیر واریز فرمائید؛
6037 6916 7572 7127
به نام عبدالرضا کیهانی
ویا از طریق درگاه زیر به حساب گروه جهادی واریز نمائید؛
https://idpay.ir/emamjavad

”چشم به راه کمک هایتان هستیم”